Ngày của em – hoa sinh nhật

650.000

Cho em một ngày một ngày thôi, một ngày đủ để nói lên tất cả những gì muốn nói, bằng sự kết hợp khéo léo các loại hoa với các tông màu tím xen kẻ, sẽ nói lên tình…